BILDA-Välkommen på föreläsningsserie för volontärer