Tjena! Aktiviteter för asylsökande

flyktingar lund Tjena! Aktiviteter för asylsokande

Målgrupp:

Vår målgrupp är asylsökande kvinnor och män som bor i ett anläggningsboende (ABO) eller i sitt eget boende (EBO) samt personer med uppehållstillstånd i ABO som är bosatta i Skåne, bl. a.

  • asylsökande familjer med barn,
  • ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocessen som anvisats till Lunds kommun och samma målgrupp som bor i andra kommuner i Skåne.

Efter att du har registrerat dig för våra aktiviteter kan vi skriva ett intyg så att du kan söka ersättning från Migrationsverket för din resa från olika orter i Skåne till Lund. OBS! Detta gäller bara för målgruppen.


Aktiviteter för asylsökande under våren 2019

Projektet Tjena! erbjuder målgruppen följande aktiviteter från den 18:e januari till den 20:e december 2019. OBS! Vi uppdaterar denna webbsida när en ny aktivitet planeras.

1. SVENSKA FÖR ASYLSÖKANDE:

Vi erbjuder en strukturerad undervisning där asylsökande får möjlighet att lära sig grammatik och prata svenska i små grupper med svensktalande volontärer. Vi anpassar undervisningen till deltagarnas behov.

Våren 2019:

  • Datum: Varje måndag, från den 21:a januari till den 17:e juni 2019
  • Nybörjare: Måndagar från kl 14.30 till 16.30 eller kl 17.00 till 19.30
  • Plats: S:t Thomas katolska församling, Stora Tomegatan 15, 223 51 Lund

Registrera dig genom att fylla i ansökan ”TJENA! våren 2019” som finns på följande länk: https://goo.gl/forms/uyddCIfaqQeggpbj2

2. LÄTT KONVERSATION PÅ SVENSKA:

Vi erbjuder lätt konversationsträning för asylsökande som vill få fler tillfällen att öva upp sin språkliga förmåga i svenskan. Vi kommer att prata om vardagliga ämnen och bygga upp ordförråd kring dessa samt träna på enkla fraser och typiska svenska uttryckssätt. Asylsökande med arabiska som modersmål kommer att kunna dra nytta av att vi har tvåspråkiga volontärer på plats som kan hjälpa till med ordförståelse och förklaringar på arabiska vid behov.

Våren 2019:

  • Datum: Varje fredag, från den 18:e januari till den 14:e juni 2019
  • Nybörjare: Fredagar från kl 14.00 till 16.00
  • Plats: Islamiska kulturcentret i Lund, Åldermansgatan 14, 227 64 Lund

Registrera dig genom att fylla i ansökan ”TJENA! våren 2019” som finns på följande länk: https://goo.gl/forms/uyddCIfaqQeggpbj2

TJENA! Mångkulturell integration för asylsökande i Skåne är ett samarbete mellan S:t Thomas katolska församling/Flyktingar Lund, Islamiska kulturcentret i Lund, Studieförbundet Bilda och Friluftsfrämjandet Lund. Projektet TJENA! fick medel från Länsstyrelsen Skåne och började den 15:e januari 2019.

Syfte med verksamheten:

Syftet med projektet TJENA är att bidra till integrationen av asylsökande i Skåne genom möten mellan nyanlända och lokalbefolkning under olika omständigheter. Genom olika aktiviteter som inkluderar språkundervisning, läxhjälp, socialt nätverkande, återvinning, allemansrätten och utflykter har vi möjlighet att uppfylla dessa mål.

Lund kommer enligt prognos att växa med över 50 000 invånare fram till 2040 och det betyder nya möjligheter till att få jobb. Därför är det viktigt för asylsökande att bygga sitt nätverk av kontakter i Lund även om de är bosatta i andra kommuner i Skåne. Deltagare i de aktiviteter som organiseras av projektet TJENA! kan ansöka om reseersättning hos Migrationsverket.

Kontakta oss gärna om du vill få mer information om de aktiviteter som vi kommer att anordna genom projektet TJENA!

Kontaktperson hos S:t Thomas katolska församling/Flyktingar Lund:
Ivette Arroyo, projektledare, Flyktingar Lund,
Samordnare av TJENA! Mångkulturell integration för asylsökande i Skåne

Kontaktperson hos Islamiska kulturcentret i Lund:
Muna Alibrahim, samordnare på IKC