Tjena! Aktiviteter för asylsökande

Tjena! Utbildningar för asylsökande hos S:t Thomas Samarit kunskapscentrum

Målgrupp:

Vår målgrupp är asylsökande kvinnor och män som bor i ett anläggningsboende (ABO) eller i sitt eget boende (EBO) samt personer med uppehållstillstånd i ABO som är bosatta i Skåne, t. ex.

  • Asylsökande familjer med barn,
  • Ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocessen som anvisats till någon kommun i Skåne.

Efter att du har registrerat dig till våra aktiviteter kan vi skriva ett intyg så att du kan söka reseersättning från Migrationsverket för din resa från Eslöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Burlöv (Arlöv) till Lund.


Utbildningar under hösten 2019

Registrera dig genom att fylla i ansökan ”TJENA! hösten 2019” som finns på följande länk: https://forms.gle/PV8R5FiW3ZqRPqS38

Projektet Tjena! erbjuder målgruppen följande utbildningar från den 14:e oktober till den 19:e december 2019:

1.  SVENSKA FÖR ARABISKTALANDE ASYLSÖKANDE:

Vi erbjuder lätt grammatik och konversationsträning för asylsökande nybörjare som vill få fler tillfällen att öva upp sina språkliga förmåga i svenska. Asylsökande med arabiska som modersmål kommer att kunna dra nytta av att vi har tvåspråkiga volontärer på plats som kan hjälpa till med ordförståelse och förklaringar på arabiska vid behov. Vi anpassar undervisningen till deltagarnas behov.

Datum:
från 14 oktober till 19 december 2019, måndagar, onsdagar och torsdagar från kl 17.30 till 19.45


2.  SVENSKA FÖR ENGELSK-OCH TIGRINSKTALANDE ASYLSÖKANDE:

Vi erbjuder en strukturerad undervisning där asylsökande får möjlighet att lära sig grammatik och prata svenska i små grupper med svensktalande volontärer. Vi anpassar undervisningen till deltagarnas behov. Asylsökande med tigrinska som modersmål kommer att kunna dra nytta av en tvåspråkiga ledare som kommer att hjälpa till med ordförståelse och förklaringar på tigrinska vid behov.

Datum:
från 16 oktober till 19 december 2019, onsdagar och torsdagar från kl 17.30 till 19.45


3. HEMLÄXOR och HJÄLP MED ATT SKRIVA UPPSATSER:

Svensktalande volontärer hjälper dig med läxor i svenska, matte, engelska med mera. Ta med dig din egen dator eller böcker som du använder i skolan eller Komvux.

När det gäller språkuppsatser, fokuserar vi på språket och strukturen i din uppsats. Vi hjälper dig med att göra en disposition i texten och att lära dig hur man skriver argument och motargument.

Datum:
från 16:e oktober till 18:e december 2019, onsdagar från kl 17.30 till 19.45. OBS! Du behöver anmäla dig fredagen innan så att vi hinner matcha en volontär som kan jobba med dig.


Hitta hit

Här hittar du en karta av S:t Thomas Samarit kunskapscentrum som ligger på Lunds tekniska högskolas campus:

Adress:
Sölvegatan 29 d, 22362 Lund.
Buss nr 6, 20, 103, 170, 171 hållplats LTH.
Buss nr 159, 160, hållplats Lund vattentornet.


TJENA! Mångkulturell integration för asylsökande i Skåne är ett samarbete mellan S:t Thomas katolska församling-Flyktingar Lund, Studieförbundet Bilda och Friluftsfrämjandet Lund. Projektet TJENA! fick medel från Länsstyrelsen Skåne och började den 15:e januari 2019.

Syfte med verksamheten

Syftet med projektet TJENA är att bidra till integrationen av asylsökande i Skåne genom möten mellan nyanlända och lokalbefolkning under olika omständigheter. Genom olika aktiviteter som inkluderar språkundervisning, hemläxor och språkuppsatser, socialt nätverkande, återvinning, allemansrätt och utflykter har vi möjlighet att uppfylla dessa mål.

Lund beräknas växa med över 50 000 invånare fram till 2040 och detta betyder nya jobbmöjligheter. Därför är det viktigt för asylsökande att bygga sitt nätverk av kontakter i Lund även om de är bosatta i andra kommuner i Skåne. Deltagare som bor utanför Lund kan få en intyg från projektledaren för att ansöka om reseersättning från Migrationsverket. OBS! Reseersättning gäller tyvärr inte till de så kallat Dublinfall.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra aktiviteter i projektet TJENA!

Kontaktpersoner hos S:t Thomas Samarits kunskapscentrum:
Ivette Arroyo, projektledare, Flyktingar Lund,
refugees.lund@gmail.com

tel: 073-992 76 78 (svenska, engelska, spanska)

Ahmad Hussein, arabisktalande samordnare
ahmadhusseinse@gmail.com
tel: 073-592 57 78 (arabiska, svenska, engelska)

Nathanael Abraha, tigrinsktalande samordnare
tel: 076-626 67 33 (tigrinska, svenska, engelska)