Tjena! Aktiviteter för asylsökande

flyktingar lund Tjena! Aktiviteter för asylsokande

Målgrupp:

Vår målgrupp är asylsökande kvinnor och män som bor i ett anläggningsboende (ABO) eller i sitt eget boende (EBO) samt personer med uppehållstillstånd i ABO som är bosatta i Skåne, bl. a:

  • Asylsökande familjer med barn,
  • Ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocessen som anvisats till Lunds Kommun och samma målgrupp som bor i andra kommuner i Skåne.

Efter du har registrerat dig för våra aktiviteter kan vi skriva ett intyg så att du kan söka ersättning till din resa från olika städer i Skåne till Lund från Migrationsverket. OBS! Detta gäller bara till målgruppen.

Flyktingar Lund erbjuder målgruppen följande aktiviteter från den 5:e november till den 10:e december 2018:


1. TJENA! SVENSKA FÖR ASYLSÖKANDE: vi erbjuder på en strukturerad undervisning där asylsökande får möjlighet att lära sig grammatik och att prata svenska i små grupper med svensktalande volontärer. Vi anpassar undervisningen till deltagarnas behov.

  • Datum: Varje måndag, från 5 november till 10 december 2018
  • Nybörjare: Måndagar från kl 14.00 till 16.30.
  • Nivåer A2 och B1: Måndagar kl 18.00 till 19.45
  • Plats: S: t Thomas katolska församling, Stora Tomegatan 15, 223 51 Lund

Registrera dig genom att fylla i ansökan ”TJENA! Svenska för asylsökande-hösten 2018” som finns på följande länk.


2. Engelska och läxhjälp för ensamkommande asylsökande över 18 år som har lärt sig svenska i skolan och pluggar på högstadiet (årskurs 7 till 9) eller gymnasiet.
Registrera dig genom att fylla i ansökan ”Engelska och läxhjälp hösten 2018” som finns på följande länk.


3. Mötesplats “Flyktingar Lund” erbjuder dig en plats för att träffa folk, öva på att prata svenska, bygga ditt nätverk av kontakter samt delta i återvining av begagnade kläder, jackor, skor, leksaker i gott skick. Som asylsökande får du gratis begagnade varor på fredagar kl. 16.00 till 18.30.


TJENA! Mångkulturell integration för asylsökande i Skåne är ett samarbete mellan S:t Thomas katolska församling/Flyktingar Lund, Islamiska kulturcentret i Lund, Studieförbundet Bilda och Friluftsfrämjandet Lund. Projektet TJENA! fick meddel från Länsstyrelsen Skåne och börjar den 15:e januari 2019.

Syfte med verksamheten:

Syftet med projektet TJENA är att bidra till integrationen av asylsökande i Skåne genom möten mellan nyanlända och lokalbefolkning under olika omständigheter. Genom olika aktiviteter som inkluderar språkundervisning, läxhjälp, socialt nätverkande, återvinning, allemansrätten och utflykter har vi möjlighet att uppfylla dessa mål.

Lund kommer enligt prognos att växa med över 50 000 invånare fram till 2040 och det betyder nya möjligheter för att få jobb. Därför är det viktigt för asylsökande att bygga sitt nätverk av kontakter i Lund även om de är bosatta i andra kommuner i Skåne. Deltagare i aktiviterna organiserad av projektet TJENA! kan ansöka resersättning hos Migrationsverket.

Vill du få mer information om aktiviteterna som vi ska driva genom projektet TJENA! Kontakta oss gärna!

Kontaktperson hos S:t Thomas katolska församling/Flyktingar Lund:
Ivette Arroyo, projektledare, Flyktingar Lund,
Samordnare av TJENA! Mångkulturell integration för asylsökande i Skåne

email: refugees.lund@gmail.com

tel: 073-992 76 78