Tjena! Aktiviteter för asylsökande våren 2020

Målgrupp: Vår målgrupp är asylsökande kvinnor och män som bor i ett anläggningsboende (ABO) eller i sitt eget boende (EBO) samt personer med uppehållstillstånd i ABO som är bosatta i Skåne (Eslöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Burlöv (Arlöv), t. ex. asylsökande vuxna, familjer med barn, ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocessen som anvisats till någon kommun i Skåne. Aktiviteter … Continue reading Tjena! Aktiviteter för asylsökande våren 2020